Автоматичний вимикач: принцип роботи, класифікація, конструкція, призначення

Автоматичний вимикач (для захисту від надструмів) (circuit-breaker) – це контактна комутаційне пристрій, здатний до включення, проведення та відключення електричних струмів при нормальних умовах електричного кола, а також здатне до включення, проведення протягом встановленого часу і автоматичного відключення електричних струмів при встановлених анормальних умовах електричного кола, наприклад при короткому замиканні (визначення на основі ГОСТ IEC 60050-441-2015) [1]. Даний термін має серед звичайних осіб популярний жаргонізм “автомат”.

Автоматичний вимикач замикає й розмикає електричні ланцюги за допомогою власних контактів. Тому його ідентифікують як контактного комутаційного пристрою.

Принцип роботи

Харечко Ю.В. описує у своїй книзі [5] принцип роботи автоматичного вимикача наступним чином:

«Автоматичний вимикач замикає й розмикає одну або кілька підключених до нього електричних ланцюгів за допомогою своїх головних контактів. Під замиканням розуміють оперування, в результаті якого автоматичний вимикач переводиться з разомкнутого положення в замкнутий; під розмиканням – з замкнутого становища в розімкнуте. »

зовнішній вигляд автоматичних вимикачів
Мал. 1. Приклад зовнішнього вигляду автоматичних вимикачів (А – однополюсний автоматичний вимикач серії S 200, Б – трьохполюсний автоматичний вимикач серії S 200 P)

«Замкнутий положення автоматичного вимикача забезпечує визначену безперервність його головного ланцюга, розімкнуте положення – зумовлений зазор між контактами головного ланцюга автоматичного вимикача. »

«При комутації електричних ланцюгів автоматичний вимикач виконує включення і відключення, а також включення з подальшим автоматичним відключенням. »

«Замикання й розмикання, що виконуються без протікання електричного струму в головній ланцюга автоматичного вимикача, відносять до його механічного оперування, тобто. Е. До оперування автоматичного вимикача в умовах відсутності електричного струму в його головного ланцюга. »

«Включення і відключення, здійснювані при протіканні електричного струму в головній ланцюга автоматичного вимикача, відносять до електричного оперування, тобто. Е. До оперування автоматичного вимикача в умовах протікання електричного струму в його головного ланцюга. Електричне оперування називають також комутацією. »

«Автоматичне оперування автоматичного вимикача відбувається при появі в його головного ланцюга струму перевантаження або струму короткого замикання. Час відключення сверхтока залежить від індивідуальної час-струмової характеристики автоматичного вимикача, яка повинна знаходитися в межах стандартної час-струмової зони . »

Класифікація

Стандарт МЕК 60050-441 та ГОСТ IEC 60050-441-2015 визначили кілька видів автоматичних вимикачів [1] :

 • « струмообмежувальним автоматичний вимикач (current-limiting circuit-breaker) : Автоматичний вимикач з досить коротким часом відключення, щоб запобігати досягнення струмом короткого замикання свого інакше досяжного пікового значення »;
 • « автоматичний вимикач з вбудованими плавкими запобіжниками (integrally fused circuit-breaker) : Комбінація в одному пристрої автоматичного вимикача і плавких запобіжників, в якій послідовно з кожним полюсом автоматичного вимикача, призначеним для приєднання до фазного провідника, встановлений один запобіжник »;
 • « автоматичний вимикач з блокуванням замикання (circuit-breaker with lock-out preventing closing) : Автоматичний вимикач, в якому жоден з рухомих контактів не може включити електричний струм, якщо команду на замикання ініціюють в той час, коли зберігаються умови, які повинні викликати розмикання »;
 • « автоматичний вимикач в литому корпусі (moulded-case circuit-breaker) : Автоматичний вимикач, який має опорний корпус з литого ізоляційного матеріалу, що становить невід’ємну частину автоматичного вимикача »;
 • « автоматичний вимикач із заземленим баком (dead tank circuit-breaker) : Автоматичний вимикач, головні контакти якого розташовані в заземленому металевому баці »;
 • « автоматичний вимикач з баком, що знаходяться під напругою (live tank circuit-breaker) : Автоматичний вимикач, головні контакти якого розташовані в баку, ізольованому від землі »;
 • « повітряний автоматичний вимикач (air circuit-breaker) : Автоматичний вимикач, контакти якого розмикаються і замикаються в повітрі при атмосферному тиску »;
 • « масляний автоматичний вимикач (oil circuit-breaker) : Автоматичний вимикач, контакти якого розмикаються і замикаються в маслі »;
 • « вакуумний автоматичний вимикач (vacuum circuit-breaker) : Автоматичний вимикач, контакти якого розмикаються і замикаються в оболонці з високим вакуумом »;
 • « автоматичний вимикач з газовим дутьем (gas-blast circuit-breaker) : Автоматичний вимикач, в якому електрична дуга утворюється в потоці газу »;
 • « елегазовий автоматичний вимикач (sulphur hexafluoride circuit-breaker, SF6 circuit-breaker) : Автоматичний вимикач, контакти якого розмикаються і замикаються в гексафторид сірки (елегазі) »;
 • « автоматичний вимикач з повітряним дуттям (air-blast circuit-breaker) : Автоматичний вимикач з газовим дутьем, в якому використовуються газом є повітря ».

Автоматичні вимикачі, які застосовують в електроустановках будинків, зазвичай представляють собою повітряні автоматичні вимикачі в литому корпусі. Деякі автоматичні вимикачі є струмообмежуючими автоматичними вимикачами. Іноді використовують автоматичні вимикачі з вбудованими плавкими запобіжниками.

У стандарті МЕК 60898-1 і ГОСТ IEC 60898-1-2020 [2] встановлена така класифікація автоматичних вимикачів за типом висновків:

автоматичні вимикачі з висновками нарізного типу для зовнішніх мідних провідників;
автоматичні вимикачі з висновками безрезьбовиє типу для зовнішніх мідних провідників;
автоматичні вимикачі з плоскими висновками швидкого з’єднання для зовнішніх мідних провідників;
автоматичні вимикачі з висновками нарізного типу для зовнішніх алюмінієвих провідників.

За способом кріплення стандарт МЕК 60898-1 і ГОСТ IEC 60898-1-2020 [2] наступним чином класифікують автоматичні вимикачі:

автоматичні вимикачі, електричне приєднання яких не пов’язано з механічним кріпленням;
автоматичні вимикачі, електричне приєднання яких пов’язане з механічним кріпленням, наприклад: автоматичні вимикачі втичні типу, болтового типу і закручувати типу.

У стандарті МЕК 60898-1 і ГОСТ IEC 60898-1-2020 [2] встановлена така класифікація автоматичних вимикачів за кількістю полюсів:

однополюсні автоматичні вимикачі;
двополюсні автоматичні вимикачі з одним захищеним полюсом;
двополюсні автоматичні вимикачі з двома захищеними полюсами;
триполюсні автоматичні вимикачі з трьома захищеними полюсами;
чотириполюсні автоматичні вимикачі з трьома захищеними полюсами;
чотириполюсні автоматичні вимикачі з чотирма захищеними полюсами.

У стандарті МЕК 60898-2 і ГОСТ IEC 60898-2-2011 [3] для універсальних автоматичних вимикачів встановлена інша їх класифікація за кількістю полюсів:

однополюсні автоматичні вимикачі;
двополюсні автоматичні вимикачі з двома захищеними полюсами.

Призначення та вимоги

Харечко Ю.В. в своєму словнику [5] акцентує увагу на тому, що:

«Основним призначенням автоматичного вимикача, як випливає з вимог стандарту МЕК 60364-4-43 і розробленого на його основі ГОСТ Р 50571.4.43, є захист від сверхтока провідників електричних ланцюгів в електроустановці будинку з метою забезпечення електричною і пожежної безпеки. Автоматичний вимикач повинен тривалий час проводити без відключення будь-який електричний струм, величина якого не перевищує його номінальний струм, і своєчасно відключати електричні ланцюги при появі в них струму перевантаження або струму короткого замикання. »

[5]

« При типах заземлення системи TN-C, TN-S і TN-C-S автоматичний вимикач можна також використовувати для здійснення захисту від ураження електричним струмом в складі такого заходу захисту, як автоматичне відключення живлення. Основні вимоги до автоматичного відключення живлення в електроустановках будинків викладені в розділах 411 «Захисна міра – автоматичне відключення живлення» стандарту МЕК 60364-4-41 і розробленого на його основі ГОСТ Р 50571.3. У розділі 1.7 «Заземлення і захисні заходи електробезпеки» Правил улаштування електроустановок сьомого видання викладені застарілі вимоги до забезпечення захисту від ураження електричним струмом, переписані з раніше діючого ГОСТ Р 50571.3-94. У розділі 1.7 «Заземлення і захисні заходи електробезпеки» Правил улаштування електроустановок сьомого видання викладені застарілі вимоги до забезпечення захисту від ураження електричним струмом, переписані з раніше діючого ГОСТ Р 50571.3-94. »

Міжнародні вимоги до автоматичних вимикачів НЕ побутового призначення викладені в стандарті МЕК 60947-2, який застосовують в сукупності зі стандартом МЕК 60947-1. Національні вимоги до них містяться в ГОСТ Р 50030.2-2010, який застосовують спільно з ГОСТ IEC 60947-1-2017.

Стандарт МЕК 60947-1 і ГОСТ IEC 60947-1-2017 призначені для узгодження вимог і рекомендацій загального характеру, що відносяться до низьковольтної комутаційної апаратури і апаратури управління , З метою їх уніфікації у відповідних класах пристроїв і усунення необхідності випробувань за різними стандартами. В обох стандартах викладені вимоги і рекомендації, які є загальними для низьковольтної комутаційної апаратури і апаратури управління, призначеної для експлуатації в електричних ланцюгах змінного струму напругою до 1000 В і постійного струму – до 1500 В включно. Вимоги цих стандартів застосовують спільно з вимогами інших стандартів, що входять до складу комплексів МЕК 60947 «Низьковольтна комутаційна апаратура та апаратура керування», ГОСТ IEC 60947 і ГОСТ Р 50030.

Стандарт МЕК 60947-2 і ГОСТ Р 50030.2 поширюються на автоматичні вимикачі, призначені для роботи в електричних ланцюгах змінного струму напругою до 1000 В і постійного струму – до 1500 В включно. Такі автоматичні вимикачі можуть мати будь-які номінальні струми, різні конструкції і способи застосування. Стандарти також містять додаткові вимоги до автоматичних вимикачів з вбудованими плавкими запобіжниками.

Зазначені автоматичні вимикачі застосовують в низьковольтних розподільчих пристроях, встановлених в різних спорудах, на трансформаторних підстанціях, в розподільних пунктах тощо. Ці автоматичні вимикачі використовують також у водно-розподільних пристроях , під вступних пристроях , в головних розподільних щитах та інших низьковольтних розподільчих пристроях електроустановок житлових, громадських, виробничих та інших будівель.

Міжнародні вимоги до автоматичних вимикачів для електричного обладнання (АВО), які спеціально призначені для захисту електричних ланцюгів в електрообладнанні, викладені в стандарті МЕК 60934. Національні вимоги до цих автоматичних вимикачів містяться в ГОСТ IEC 60934-2015. Ці автоматичні вимикачі застосовують в ланцюгах електричного обладнання змінного струму, що мають напругу до 440 В, і постійного струму при напрузі до 250 В включно. Номінальний струм АВО не може бути більше 125 А.

Міжнародні вимоги до автоматичних вимикачів побутового призначення, призначеним для застосування в електроустановках будинків, викладені в стандартах МЕК 60898-1 і МЕК 60898-2. Національні вимоги до них містяться в ГОСТ IEC 60898-1-2020 і ГОСТ IEC 60898-2-2011.

У стандарті ГОСТ IEC 60898-1-2020 наведені вимоги до повітряних автоматичних вимикачів, контакти яких замикаються і розмикаються в повітрі при атмосферному тиску. Автоматичні вимикачі призначені для роботи в електричних ланцюгах змінного струму частотою 50 і (або) 60 Гц. Вони повинні мати номінальну напругу не вище 440 В, номінальний струм – до 125 А і номінальну комутаційну здатність при короткому замиканні – не більше 25000 А.

Автоматичні вимикачі побутового та аналогічного призначення призначені для використання звичайними особами та не потребують обслуговування. Ці автоматичні вимикачі можуть мати одне або декілька значень номінального струму. Однак механізм, за допомогою якого в автоматичному вимикачі здійснюють перехід від одного значення номінального струму до іншого, в нормальних умовах експлуатації повинен бути недоступним споживачеві, а саме перемикання повинно бути можливим тільки за допомогою інструменту.

Автоматичні вимикачі, номінальний струм яких регулюють засобами, доступними споживачеві, а також автоматичні вимикачі, призначені для захисту електродвигунів, не розглядають в стандарті МЕК 60898-1 і ГОСТ IEC 60898-1-2020.

За допомогою автоматичних вимикачів, конструкція яких відповідає вимогам стандарту МЕК 60898-1 і ГОСТ IEC 60898-1-2020, в електроустановках будинків можна реалізувати функцію роз’єднання. Тобто автоматичні вимикачі побутового призначення можуть бути використані в якості роз’єднувачів.

Стандарт МЕК 60898-2 і ГОСТ IEC 60898-2-2011 встановлюють додаткові вимоги до однополюсним і двополюсним автоматичним виключателям1, призначеним для використання також в електричних ланцюгах постійного струму і мають номінальну напругу до 220 В (однополюсні) і до 440 В (двополюсні), номінальний струм до 125 А і номінальну комутаційну здатність при короткому замиканні (для постійного струму) до 10000 А включно.

конструкція

Розглянемо більш докладно конструкцію автоматичних вимикачів побутового призначення, які виробляють відповідно до вимог стандартів МЕК 60898-1 і МЕК 60898-2, ГОСТ IEC 60898-1-2020 і ГОСТ IEC 60898-2-2011.

Велика частина інформації, яку ви прочитаєте нижче заснована на матеріалах з книги Ю.В. Харечко [5] .

Харечко Ю.В. описує конструкцію автоматичного вимикача наступним чином:

« Автоматичний вимикач має головний ланцюг і може мати ланцюг управління і допоміжну ланцюг.

Головний ланцюг об’єднує всі провідні частини автоматичного вимикача, включені в електричну ланцюг, яку він призначений замикати і розмикати.

Мал. 2. Конструкція однополюсного автоматичного вимикача серії S 200 (рисунок запозичений з книги [4] автора Харечко Ю.В.)

На малюнку 2 позначено:

 • 1 – орган управління;
 • 2 – висновки;
 • 3 – головний контакт;
 • 4 – дугогасильні камери;
 • 5 – теплової расцепитель перевантаження (різновид расцепителя сверхтока);
 • 6 – електромагнітний расцепитель короткого замикання

ланцюг управління автоматичного вимикача призначена для здійснення його замикання і розмикання або виконання обох оперування. Цей ланцюг включає в себе провідні частини автоматичного вимикача, що застосовуються для його управління, за винятком тих частин, які входять до складу головного ланцюга автоматичного вимикача.

Допоміжна ланцюг об’єднує всі провідні частини автоматичного вимикача, що мають бути включені в електричний ланцюг, яка використовується, наприклад, для дистанційної індикації його відключення повинне. До цього кола не відносять провідні частини автоматичного вимикача, які входять до складу його головного ланцюга і ланцюга керування.

Для оснащення автоматичного вимикача ланцюгом управління і допоміжної ланцюгом до нього слід прикріпити одне або кілька додаткових пристроїв, таких, наприклад, як блок-контакт , незалежний расцепитель і расцепитель мінімальної напруги .

Блок-контакт являє собою вимикач з одним або декількома контактами управління і (або) допоміжними контактами, який механічно приводиться в дію автоматичним вимикачем. Для автоматичних вимикачів випускають блок-контакт положення (БКП), призначений для вказівки відключення повинне автоматичного вимикача, і блок-контакт спрацьовування (БКС), призначений для вказівки спрацьовування автоматичного вимикача.

При замиканні головних контактів автоматичного вимикача прикінцеві контакти БКП замикаються, а розмикаючих контакти – розмикаються. При розмиканні автоматичним вимикачем своїх головних контактів через появу в його головного ланцюга сверхтока, під впливом незалежного розчеплювача або расцепителя мінімальної напруги, а також при ручному управлінні автоматичним вимикачем прикінцеві контакти БКП розмикаються, а розмикаючих контакти – замикаються.

Застосування блок-контактів положення в допоміжних ланцюгах автоматичних вимикачів дозволяє виконати в електроустановці будинку систему сигналізації і контролю їх відключення повинне. Крім того, БКП можуть бути використані в ланцюгах управління інших комутаційних пристроїв, які застосовують в одній електроустановці будинку.

При замиканні головних контактів автоматичного вимикача прикінцеві контакти БКС замикаються, а розмикаючих контакти БКС розмикаються. У вихідне положення контакти БКС повертаються в двох випадках: при розмиканні автоматичним вимикачем своїх головних контактів через появу в його головного ланцюга сверхтока і при відключенні автоматичного вимикача за допомогою незалежного розчеплювача або расцепителя мінімальної напруги. При ручному відключенні автоматичного вимикача контакти БКС не змінюють свого відключення повинне. Блок-контакти спрацьовування, як правило, використовують у допоміжних ланцюгах для сигналізації про відключення автоматичним вимикачем сверхтока, але їх можна застосовувати і в ланцюгах управління інших комутаційних пристроїв, встановлених в електроустановці будинку.

Незалежний расцепитель і расцепитель мінімальної напруги застосовують для управління автоматичним вимикачем.

Головний ланцюг автоматичного вимикача складається з одного, двох, трьох або чотирьох полюсів. під полюсом розуміють частину автоматичного вимикача, пов’язану виключно з одним електрично незалежним проводять шляхом його головного ланцюга, оснащену контактами, призначеними замикати і розмикати головну ланцюг, виключаючи ті частини, які забезпечують засоби для монтажу і спільного оперування усіма полюсами.

Найбільш широке застосування в електроустановках будинків отримали однополюсні автоматичні вимикачі, призначені для використання в однофазних двопровідних електричних ланцюгах, і триполюсні автоматичні вимикачі, які використовують в трифазних трипровідних і чотирипровідних електричних ланцюгах. В однофазних двопровідних і трифазних чотирьох провідних електричних ланцюгах застосують також відповідно двополюсні і чотириполюсні автоматичні вимикачі.

Для виконання функції щодо захисту від надструмів автоматичний вимикач оснащують захищеними полюсами. Що залишився полюс автоматичного вимикача, якщо такий є, може бути незахищеним полюсом або коммутирующим нейтральним полюсом.

захищений полюс оснащений расцепителем сверхтока. незахищений полюс не має расцепителя сверхтока, але в усьому іншому він здатний до тієї ж самої роботи, як захищений полюс того ж самого автоматичного вимикача. Комутуючий нейтральний полюс призначений коммутировать електричний ланцюг нейтрального провідника, але не призначений мати комутаційну здатність при короткому замиканні.

У головній ланцюга кожного полюса автоматичного вимикача є головні контакти. головний контакт є контакт, включений в головну ланцюг автоматичного вимикача і призначений для проведення в замкнутому положенні електричного струму, що протікає в його головного ланцюга.

При розмиканні головного ланцюга автоматичного вимикача, по якій протікає електричний струм (особливо – Надструм), можливе виникнення електричних дуг між частинами, що роз’єднуються головних контактів. Тому автоматичні вимикачі оснащують дуговими контактами, на яких передбачається виникнення електричної дуги.

дугового контакт зазвичай є головним контактом. Він має спеціальну конструкцію провідних частин, яка забезпечує переміщення електричної дуги в дугогасительную камеру , Де вона розбивається металевими пластинами на кілька частин і інтенсивно гаситься.

У многополюсном автоматичному вимикачі рухливі контакти всіх полюсів (за винятком коммутирующего нейтрального полюса) повинні замикати і розмикати головну ланцюг практично одночасно як при автоматичному, так і при ручному оперуванні. Контакти коммутирующего нейтрального полюса повинні розмикатися пізніше, а замикатися раніше контактів інших полюсів автоматичного вимикача.

У ланцюзі управління автоматичного вимикача є контакти управління , Які механічно наводяться в дію цим же автоматичним вимикачем. допоміжні контакти , Якщо їх використовують, входять до складу допоміжного ланцюга автоматичного вимикача і механічно наводяться в дію цим же автоматичним вимикачем.

Кожен автоматичний вимикач оснащують одним або декількома расцепителями, які призначені для ініціювання:

автоматичного розмикання головних контактів в разі появи сверхтока в головній ланцюга автоматичного вимикача;
автоматичного розмикання автоматичного вимикача при зниженні напруги або зміні інших характеристик підключених до нього електричних ланцюгів і електрообладнання;
дистанційного відключення автоматичного вимикача.

расцепитель являє собою пристрій, механічно пов’язане з автоматичним вимикачем або вбудоване в нього, яке звільняє утримує пристосування в механізмі автоматичного вимикача і ініціює його автоматичне розмикання. Для виконання автоматичними вимикачами функцій по захисту від надструмів їх оснащують расцепителями сверхтока . Автоматичні вимикачі можуть бути оснащені незалежними расцепителями і расцепителями мінімальної напруги.

незалежний расцепитель є расцепитель, натхнений джерелом напруги. Він призначений для дистанційного керування автоматичним вимикачем. Його використовують в тих випадках, коли існує потреба в дистанційному відключенні якихось електричних ланцюгів за допомогою автоматичних вимикачів.

Після подачі напруги на ланцюг управління незалежного розчеплювача його електромагнітний механізм впливає на утримує пристосування автоматичного вимикача, ініціюючи розмикання контактів його головного ланцюга. Керуючий сигнал для незалежного розчеплювача може бути сформований вручну, наприклад, за допомогою кнопкового вимикача з замикаючим контактом. Сигнал управління також може бути згенерований будь-яким комутаційним або електронним пристроєм за фактом виконання якихось визначених умов, наприклад, таймером при настанні встановленого години.

Включення автоматичного вимикача після здійснення його дистанційного відключення за допомогою незалежного розчеплювача виробляють вручну.

Розчеплювач мінімальної напруги є расцепитель, який ініціює розмикання автоматичного вимикача з витримкою часу або без неї, коли напруга на висновках расцепителя знижується нижче визначеного значення. Основним його призначенням є спонукання автоматичного вимикача до відключення електрообладнання при неприпустимому для нього зниженні напруги. Розчеплювач мінімальної напруги зазвичай викликає відключення автоматичного вимикача при зниженні напруги в своїй ланцюга управління до 75% від його номінального значення (наприклад, рівного 230 В змінного струму) та менш, а також перешкоджає включенню автоматичного вимикача, якщо напруга в цьому ланцюзі менше 85% від номінальної напруги.

Кожен автоматичний вмикач має механізм вільного розчеплення , Який забезпечує розмикання головних контактів в момент включення автоматичного вимикача, якщо в його головного ланцюга починає протікати струм перевантаження або струм короткого замикання .

Цей механізм дозволяє здійснювати відключення автоматичним вимикачем сверхтока в той момент, коли виконують його ручне управління. Наприклад, при ручному оперуванні автоматичним вимикачем на включення електричного кола, в якій є коротке замикання , Із замикання головних контактів через головну ланцюг автоматичного вимикача почне протікати струм короткого замикання. Під його впливом расцепитель сверхтока звільнить утримує пристосування в механізмі автоматичного вимикача. Головні контакти автоматичного вимикача стануть автоматично розмикатися, незважаючи на те, що в даний проміжок часу ще триває ручне управління на їх замикання.

У кожному автоматичному вимикачі передбачена індикація його відключення повинне, яка дозволяє визначити, в якому становищі (замкнутому або розімкнутому) знаходяться його головні контакти. З цією метою автоматичний вимикач може бути оснащений індикатором положення . В іншому випадку комутаційне положення автоматичного вимикача вказує орган управління , Який повинен мати два чітко розрізняються стану спокою, відповідних замкнутому і розімкнутому положенню його головних контактів.

При автоматичному спрацьовуванні автоматичного вимикача через появу сверхтока в його головного ланцюга орган управління автоматичного вимикача може займати окреме, третє положення. Орган управління вертикально встановленого автоматичного вимикача зазвичай переміщається вгору-вниз. При його переміщенні вгору головні контакти автоматичного вимикача замикаються, а при переміщенні органу управління вниз вони розмикаються. Замкнуте положення автоматичного вимикача позначають знаком I (Вертикальної рисою), розімкнуте положення – знаком Про (Колом).

Для електричного приєднання автоматичного вимикача до провідників зовнішніх електричних ланцюгів використовують висновки, які можуть бути висновками нарізного типу і висновками безрезьбовиє типу . Зазвичай автоматичні вимикачі оснащують різьбовими висновками: столбчатимі, гвинтовими, штифтовими, пластинчастими, рідше – висновками для наконечників. Найбільш поширеним видом висновків у сучасних автоматичних вимикачів є стовпчастий висновок , В отвір або порожнину якого вставляють провідник і затискають його одним або декількома гвинтами. Деякі фірми починають виробляти автоматичні вимикачі, оснащені висновками безрезьбовиє типу. »

Список використаної літератури

 1. ГОСТ IEC 60050-441-2015
 2. ГОСТ IEC 60898-1-2020
 3. ГОСТ IEC 60898-2-2011
 4. Харечко Ю.В. Захисні пристрої модульного виконання. – М .: ТОВ «АББ Індустрі і Будтехніка», 2008. – 336 с.
 5. Харечко Ю.В. Короткий термінологічний словник щодо низької електроустановок. Частина 5 // Додаток до журналу «Бібліотека інженера з охорони праці». – 2017. – № 2. – 160 c