УЗО (Пристрій захисного вимкнення)

Термін «пристрій захисного вимкнення» (УЗО або ПЗВ) використовували в раніше діяли стандартах комплексу ГОСТ Р 50571, застосовують в ГОСТ IEC / TR 60755-2017, ГОСТ 31603-2012, ПУЕ, зводі правил СП 31-110-2003 і в деяких інших нормативних і правових документах. У діючих стандартах комплексу ГОСТ Р 50571 і в ГОСТ 30331.1 використовують термін «пристрій диференціального струму (УДТ)», яке повністю відповідає терміну «residual current device (RCD)», що вживається в вимогах і рекомендаціях стандартів і інших документів МЕК.

Слід мати на увазі, що відповідно до п. 1.2. ГОСТ 12.4.155-85 розрізняють УЗО реагують на різноманітні впливи, наприклад, на напругу. УДТ же реагує тільки на диференційний струм. Іншими словами, до УЗО можна віднести і УДТ і автоматичні вимикачі та інші пристрої.